Sudjelovanje naših volontera kao predavača na studiju medicine

Palijativna medicina 2020/2021

Edukacija za volontere

Radionica “Networking”- svi zajedno umreženi

Nastava online putem

Sudjelovanje na kolegiju “Palijativna medicina”

Tečaj “Osnove palijativne medicine”

Još uvijek prevladava mišljenje o psiholozima kao stručnjacima isključivo za mentalne bolesti

Edukacija udomitelja za odrasle

Predavanje dr. Davida Olivera iz Velike Britanije

Naši djelatnici na tečaju stalnog medicinskog usavršavanja

Održano predavanje za volontere o demenciji