VIJESTI

» Sudjelovanje naših volontera kao predavača na studiju medicine

Završeno je sudjelovanje naših volontera kao predavača u izvedbi nastave predmeta “Palijativna medicina” na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavu zimskog semestra 2020/2021 studentima šeste godine medicine obilježila su online predavanja kroz 12 turnusa preko platforme Zoom. Naši su volonteri (Tatjana Jurkin Vnučec, dr.med., Miljenka Šimec, mag.soc.rada., Dvorski …

SAVJETOVALIŠTE