VIJESTI

» Još uvijek prevladava mišljenje o psiholozima kao stručnjacima isključivo za mentalne bolesti

U prostorijama Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof OB Varaždin, u petak 22. veljače, u suradnji Službe i Udruge za palijativnu pomoć Srce Novi Marof, održano je psihoedukativno predavanje pod nazivom “Put ka sreći – temelji pozitivne psihologije”. – S obzirom na to da se u tjednu od 18. do 24. veljače …

SAVJETOVALIŠTE