„KOŽA I POVREDE“ – Edukacija volontera i članova Udruge

Program edukacije volontera u palijativnoj skrbi

Edukacija za potencijalne volontere