Tečaj “Osnove palijativne medicine”

Članovi Udruge “Srce” sudjelovali su aktivno kao predavači u nastavi posljediplomskog tečaja I. kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Osnove palijativne medicine”.