6. rođendan Udruge

Nastava online putem

Sudjelovanje na kolegiju “Palijativna medicina”

Uskrsna čestitka

Svjetski dan bolesnika u OŠ Novi Marof prepun emocija uz slikovnicu “Bakina lokomotiva”

Nadom nošeni, emisija na Radio Mariji

Svjetski dan bolesnika

Božićna čestitka

Radionica božićnih ukrasa i vjenčića

Slikovnicom „Bakina lokomotiva“ olakšava se razgovor s djecom o bolestima

Volonteri sudjelovali u emisiji Hrvatska za pet

1. Konferencija o volonterima u palijativnoj skrbi