Naši djelatnici na tečaju stalnog medicinskog usavršavanja

Naši djelatnici s Odjela Palijativne skrbi uspješno su završili Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije “OSNOVE PALIJATIVNE MEDICINE” koji je održan od 17.-19. i 24.-26. ožujka u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  CEPAMET MEF-a. Među njima je bila i naša članica Udruge “Srce” Marijana Jenkač. Od srca im čestitamo.

Dana 25.3. svim je polaznicima prikazan filmić volontera Udruge “Srce” Novi Marof, autora Nikole Volarića i Ines Broz koji je izazvao brojne pozitivne reakcije te interes urednika medicinskog časopisa Medixa za suradnjom. Čestitamo volonterima.


Iz opisa tečaja

Obzirom da u Hrvatskoj, za razliku od brojnih drugih zemalja širom svijeta, još uvijek ne postoje posebna specijalizacija ili subspecijalizacija iz palijativne medicine, poslijediplomski studij ili obvezan predmet tijekom diplomske nastave, ovaj tečaj ima za cilj edukaciju polaznika o osnovama ovog vaţnog dijela medicine. Budući da je jedno od osnovnih obilježja palijativne medicine rad u multidisciplinarnom timu, cjelokupna organizacija tečaja temelji se na edukaciji o radu u timu koristeći u velikoj mjeri metode iskustvenog učenja (igranja uloga, simulirane pacijente, video prikaze i sl.) Tečajem će biti obuhvaćena osnovna obilježja palijativne medicine, tj suvremeno definiranje palijativne medicine, povijesni razvoj palijativne medicine, organizacijski oblici u palijativnoj medicini, bioetički i zakonodavni okviri palijativne medicine, evaluacija rada u palijativnoj medicini te troškovi liječenja i osiguranje u palijativnoj medicini. Također će se steći znanja o načinima planiranja potreba za palijativnom medicinom. Polaznici će također steći znanja o psihološkim reakcijama bolesnika na neizlječivu bolest, važnim obilježjima odnosa bolesnik liječnik u palijativnoj medicini kao i odnosima među članovima tima, priopćavanju loših vijesti i žalovanju, te vodećim psihološkim problemima u palijativnoj medicini. Poseban  je naglasak stavljen i na liječenje totalne boli  različitim terapijskim opcijama. Tečaj će obuhvatiti edukaciju i o osnovnim drugim tjelesnim simptomima koje treba kontrolirati u palijativnoj medicini, kao što su mučnina, povraćanje, anoreksija, kaheksija, opstipacija, umor, seksualni problemi, urinarna inkontinencija, dispneja, kardiovaskularni problemi, drugi neurološki problemi, anemija. Posebno će se obraditi problem prehrane u palijativnoj medicini. Obzirom na važnost multidisciplinarnog tima na svim razinama, polaznici će steći znanja i o ulozi djelatnika HMP, obiteljskih liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta, psihologa, socijalnih radnika, duhovnika, ljekarnika, pravnika, defektologa, umjetnika i volontera u palijativnoj medicini. Posebno će se obraditi i problem pedijatrijske i gerijatrijske palijativne medicine.