Sudjelovanje na kolegiju “Palijativna medicina”

Tijekom akademske godine 2019/2020 članovi Udruge za palijativnu pomoć “Srce” sudjelovali su izvedbi kolegija Palijativna medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kroz nekoliko su turnusa upoznali studente 6. godine medicine s radom multidisciplinarnog bolničkog palijativnog tima Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof i podijelili vlastita iskustva u radu s palijativnim bolesnicima. Uz navedeno, studenti su upoznati s radom naše Udruge te je istaknuta i sama važnost volontera u pružanju sveobuhvatne palijativne skrbi.