Edukacija udomitelja za odrasle

Međunarodni dan volontera 5. prosinca obilježili su volonteri Udruge za palijativnu pomoć “Srce”NM i sudjelovali u edukaciji Udomitelja kao predavači i slušači te Svetom misom u bolničkoj kapeli 6.12.2017. sa djelatnicima i bolesnicima.
Hvala svima na entuzijazmu i što nesebično daruju svoje vrijeme i vještine te su pokretači pozitivnih promjena u našoj zajednici.

Centar za socijalnu skrb dužan je organizirati edukaciju udomitelja na području svoje mjesne nadležnosti.
Edukacija udomitelja za odrasle osobe organizirana je ove godine u suradnji s Općom bolnicom Varaždin – Službom za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof.

Izlaganja medicinskih sestara ove ustanove bila su posvećena specifičnim potrebama i primjerenom načinu skrbi o teško bolesnim i nepokretnim osobama. Udomitelji za odrasle osobe su zahvaljujući iscrpnim izlaganjima i korisnoj tematici imali prilike steći potrebna znanja i vještine u brizi o osobama koje su smještene u njihovim obiteljima.

Stručni radnici bolnice, koji svakodnevno skrbe o najtežim bolesnicima, spremni su svoja znanja i iskustva prenijeti udomiteljima za odrasle osobe, te je u tom smislu dogovorena daljnja suradnja u provođenju edukacija udomitelja.

Zahvaljujemo medicinskom osoblju i socijalnoj radnici Opće bolnice Varaždin – Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof na organizaciji i izvrsnoj pripremljenosti ove edukacije.