Sve o sakramentu bolesničkog pomazanja

Članovi udruge Srce i svi zainteresirani mogli su prisustvovati predavanju o sakramentu bolesničkog pomazanja. Vrlo zanimljivo predavanje je održao fra Vitomir Glavaš, stoga donosimo sažetak predavanja sa zanimljivim pitanjima i činjenicama o tom sakramentu.

1. Postoji li biblijsko utemeljenje sakramenta bolesničkog pomazanja?

Jedna od glavnih odrednica Isusovog poslanja bilo je liječenje bolesnih, te je i svojim učenicima dao ovlast da u Njegovo ime čine isto: liječite bolesne (Mk 6,13). Učenici su bolesnike mazali uljem i ozdravljali, tako da je to postalo poseban obred sakramentalnog karaktera.

O tome nam najbolje piše apostol Jakov: Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se. (Jak 5, 14-15)

2. Želi li Crkva time zamijeniti bolnice, liječnike i medicinu?

Crkva sebi ne prisvaja nikakvo medicinsko znanje ili medicinski način liječenja. Naprotiv! Crkva poziva ljude da brinu o svome tijelu i zdravlju. Ona nije alternativa liječnicima, već nadopuna, komplementarnost. Crkva ovime ispunjava svoju dužnost i želi pomoći ljudima u nevolji, moleći za zdravlje, ohrabrujući ih i dajući utjehu u bolesti. Ona posvećuje ljudsku patnju sjedinjujući je s patnjom Kristovom i u isto vrijeme moli za ozdravljenje.

3. Koji je pravi naziv ovog sakramenta: bolesničko pomazanje ili posljednja pomast?

Pravi naziv je svakako bolesničko pomazanje. Nažalost, mnogi ljudi ga zovu posljednja pomast, što je pogrešno i zbog toga danas imamo negativno poimanje ovog sakramenta. Mnogi ljudi svećenika zovu kad bolesnik umire, kad više nije pri svijesti i kad više ne razumije što mu se govori. Apostol Jakov jasno kaže „boluje li tko među vama“, a ne: umire li tko među vama. Također, svećenik u molitvi nad bolesnikom moli da bolesnik ozdravi, da mu se udjeli jakost kako bi se bolesnik vratio svojim svakodnevnim dužnostima. Zovemo li svećenika u posljednjim trenucima čovjekovog života molitva gubi na svojoj sadržajnosti.

4. Kada se prima ovaj sakrament, tko je pozvan primiti ga i koliko puta?

Primanje sakramenta bolesničkog pomazanja nije ograničeno s dobi, kao što nije ograničeno ni koliko puta osoba može primiti ovaj sakrament. Ipak, postoje odrednice, pa je tako na II. vatikanskom koncilu zapisano da se ovaj sakrament prima „kad vjernik zbog svoje bolesti ili staračke slabosti počinje upadati u životnu opasnost“, dok je papa Pavao VI. zapisao da se „podjeljuje osobama čije je zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo“. Ovaj se sakrament može ponoviti ako bolesnik po primljenoj pomasti prizdravi, a onda nastupi druga teška bolest. U tijeku iste bolesti sakrament se može ponoviti ako nastupi pogoršanje.

Svećenika svakako treba zvati kad je bolesnik u takvom stanju da može aktivno sudjelovati u primanju sakramenta!

Praktični savjeti

  • Sudjeluj zajedno sa svećenikom u molitvama za bolesnika kako bi on osjetio brigu, skrb i ljubav čitave zajednice i kako se u svojoj bolesti ne bi osjetio ostavljenim i osamljenim.
  • Na Dan bolesnika po župama organizirati podjeljivanje ovog sakramenta bolesnicima ili starijim osobama, koji možda u drugim okolnostima ne bi pozvali svećenika da nad njima moli i maže ga uljem.
  • Pobrinuti se da svećenik na vrijeme dozna za starije osobe o kojima nitko ne vodi računa i koje možda nisu u stanju zatražiti pomoć i posjet svećenika.
  • Poučavati ljude kako izbjeći strah od ovog sakramenta.
Teme: