8. hrvatski simpozij Dia Transplant s međunarodnim sudjelovanjem

“Ostani uz mene” Virtualna konferencija o palijativnoj medicini

1. Konferencija o volonterima u palijativnoj skrbi

Simpozij u Novom Marofu: Sve je veća potreba za liječenjem kroničnih i palijativnih bolesnika

Sudjelovanje na konferenciji o palijativnoj skrbi u Zagrebu

Sudjelovanje na 3. Konferenciji o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem u Puli

Predstavljanje na Medicinskom fakultetu

Provedba Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020.

Više od 300 sudionika na simpoziju o palijativnoj skrbi u Novom Marofu

Predstavljanje Udruge na 14. tečaju trajne edukacije

Sudjelovanje na Psihošpanciru

Tečaj II.kategorije “Palijativna skrb u Varaždinskoj županiji”