Provedba Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020.

23.01.2018. godine u Ministarstvu zdravstva održan je sastanak vezan uz provedbu Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020.iz nadležnosti županija. Iz svih županija sudjelovali su pročelnici za zdravstvo, voditelji/predsjednici projektnih timova za razvoj palijativne skrbi u županiji, koordinatori za palijativnu skrb, mobilni palijativni timovi, ravnatelji i zamjenici ravnatelja domova zdravlja, te ostali predstavnici palijativne skrbi pojedinih županija.

Sve prisutne pozdravio je ministar zdravstva Milan Kujundžić, te istaknuo važnost razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske je 18. listopada 2017. god. usvojila Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020., koji je nastavak na Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016.

U ime Ministarstva zdravstva u svojem izlaganju Sanja Predavec naglasila je cilj Nacionalnog programa, a to je poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed neizlječive, uznapredovale bolesti. Sve prisutne upoznala je sa razvojem palijativne skrbi u nadležnosti županija i organizacijskim oblicima palijativne skrbi.

Na sastanku su izloženi i primjeri dobre prakse uspostave sustava palijativne skrbi na području pojedinih županija. Razvoj palijativne skrbi u našoj županiji predstavila je Nataša Dumbović, koordinator za palijativnu skrb Varaždinske županije. Istaknula je sve dionike i postojeće resurse palijativne skrbi u županiji, te važnost pravovremenog prepoznavanja potrebe za palijativnom skrbi međusobnom komunikacijom svih sudionika u palijativnoj skrbi, jačanju palijativne skrbi na primarnoj razini, a sve u cilju razvoja kvalitetne i kontinuirane palijativne skrb na području Varaždinske županije. Primjere dobre prakse predstavili su i koordinatori za palijativnu skrb Renata Marđetko iz Međimurske županije, Marijana Car i Martina Horvat iz Karlovačke županije, te Ahnetka Stjepanović iz Vukovarsko-srijemske županije.

Naši predstavnici na sastanku su bili i voditelj Projektnog tima za razvoj palijativne skrb, zamjenik župana Robert Vugrin, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Lovorka Horvat, savjetnica za zdravstvo Andrea Sever Cafuk, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Dražen Jagić i medicinska sestra iz mobilnog palijativnog tima Baranka Borak.

Na kraju sastanka Ministarstvo zdravstva predstavilo je Vodič “Centar za koordinaciju palijativne skrbi/koordinator za palijativnu skrb u županiji”, autorice Renate Marđetko i Nataše Dumbović, koji je podijeljen svim predstavnicima županija Republike Hrvatske.