Predstavljanje Udruge na 14. tečaju trajne edukacije

Hrvatska udruga medicinskih sestara i Onkološko-hematološko društvo bili su organizatori 14. tečaja trajne edukacije koji se održao u Hotelu „Corinthia“ u Baškoj na otoku Krku od 05. do 07. 10. 2017. godine. Teme tečaja bile su: Novosti u liječenju onkološko-hematoloških bolesnika i Palijativna skrb onkološko-hematološkog bolesnika, a organizirana su i pozvana predavanja.

Kao pozvani predavač bila je i naša Miljenka Šimec, mag.soc. rada koja je tom prigodom predstavila rad naše Udruge kroz prezentaciju i kratki video Nikole Volarića i Ines Broz, naših volontera, što je po rezultatima evaluacijskih listića bilo najzapaženije predavanje.