1. Konferencija o volonterima u palijativnoj skrbi

Na poziv HUMS-a na Konferenciju o volonterima u palijativnoj skrbi predsjednica Udruge “Srce” Miljenka Šimec, mag.soc.rada je predstavila rad volontera Udruge pod nazivom “Djelujemo lokalno mislimo globalno. Udruga je bila prezentirana kroz Grupu za hortikulturu, duhovnost i edukacije da se prikaže cjeloviti rad na senzibilizaciji javnosti o palijativnoj skrbi po svim dobnim skupinama. Koliko volonteri mogu doprinijeti u zdravstvenim ustavovama govori i činjenica da ovo nije prvi poziv Udruzi “Srce” da prezentira svoj rad na Konferencijama i raznim edukacijama. Postignuti rezultati su dokaz kontinuiranog višegodišnjeg djelovanja u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof. Volonteri koji su se okupili iz cijele Hrvatske na ovoj 1. Konferenciji su svojim dosadašnjim aktivnostima doprinijeli i implementaciji palijativne skrbi u sustav zdravstva.