Sudjelovanje na Psihošpanciru

Sudjelovali smo na Psihošpanciru,  Tjednu psihologije 17.2.2017.god. u Varaždinu sa kratkim filmićem kojeg su pripremili volonteri Ines Broz i Nikola Volarić na temelju fotografija i snimaka naših aktivnosti.
20170217_170637

Duh volontiranja vraća nadu u život – film o emocijama

Volontiranje sa ljudima koji se nalaze na kraju svoga života često ima jednu drugu, duhovnu dimenziju, kako kod samog volontera, tako i kod onoga koji prima. Bolesnik se u borbi sa izliječenjem susreće s mnogim emocijama koje ostaju zarobljene u njemu, što otežava kako samo nošenje sa bolešću tako i komunikaciju sa okolinom. Volonteri udruge Srce žele pomoći bolesniku izraziti svoje emocije i vratiti mu nadu. Posvećujući vrijeme bolesnicima žele im oživjeti duh, usrećiti ih i biti im prozor u svijet.

Potaknuti osobnim iskustvom i iskustvom volontera odlučili smo napraviti kratak film koji prikazuje rad naše Udruge i samu bit našeg rada i truda koju bismo mogli izraziti u izreci: “Što više daješ, to više primaš”.