Održano predavanje za volontere o hranjenju bolesnika

U srijedu, 26. listopada, nakon svete mise održano je predavanje za volontere na temu “Hranjenje bolesnika nazogastričnom sondom”. Predavanje je održala Valentina Novak, bacc.med.techn., a u gostima nam je bilo medicinsko osoblje  i socijalna radnica iz Doma za starije i nemoćne osobe Matija iz Babinca kraj Varaždina sa kojima smo izmijenili iskustva na obostrano zadovoljstvo.

Hranjenje je osnovna ljudska potreba i zbog toga je otežano gutanje ili disfagija,  koje se javlja kao posljedica mnogih bolesti, osobito neuroloških poput moždanog udara te demencije, vrlo ozbiljan zdravstveni, ekonomski i socijalni problem. Zbog smanjenog unosa hrane i tekućine dolazi do razvoja dehidracije i slabe uhranjenosti, a ulaskom istih u dišne putove do  aspiracijske pneumonije. Unatoč svim poteškoćama, prehrana preko gastrointestinalnog sustava je prirodni put prehrane i treba ga upotrebljavati kad god je moguće. Jedno od mogućih jednostavnijih rješenja je plasiranje i hranjenje putem nazogastrične sonde. Na taj se način omogućava očuvanje i funkcioniranje crijevne sluznice.