Očuvanje kvalitete života provođenjem fizičke aktivnosti kod palijativnog bolesnika

U srijedu 29.lipnja 2016.g. u dvorani za sastanke dvorca Erdody održano je predavanje i radionica volonterima na temu „Očuvanje kvalitete života provođenjem fizičke aktivnosti kod palijativnog bolesnika“.

IMG_3821

Predavanje i radionicu održali su bacc.med.tech Mateja Pajan i fizioterapeut Tomislav Pajan, zaposlenici OB Varaždin – Odjela za palijativnu skrb Novi Marof.

Na ovom predavanju, kao i u palijativnoj skrbi općenito, naglasak se posebno stavlja na očuvanje uključenosti pacijenta u aktivnosti svakodnevnog života kao što su hranjenje, odijevanje, kupanje, uređivanje i odlazak na WC.

Cilj palijativne skrbi je osigurati svakom pacijentu adekvatnu brigu i skrb za što duže očuvanje i eventualno poboljšanje kvalitete života i mogućnosti neovisnog funkcioniranja, promicanje fizičke aktivnosti u skladu s mogućnostima svakog pacijenta i njegove obitelji, inzistiranje na iskorištavanju postojećih funkcija, te partnerski odnos između pacijenta i teraputa od samog početka. Stoga je bitno uvažiti i poštivati želje i motivaciju pacijenta prilikom kreiranja plana aktivnosti.

IMG_3825

Na kraju predavanja održana je radionica o korištenju pomagala za kretanje (kolica,hodalica, štake….) gdje su volonteri i ostali članovi Udruge Srce imali priliku vidjeti, i sami isprobati kako se koriste ova pomagala.

Cilj ovoga predavanj bio je istaknuti važnost fizičke udobnosti palijativnog pacijenta,te važnost i uloga fizioterapeuta u palijativnom timu.