Tijelovska procesija kroz bolnički park

EU Priče opće bolnice Varaždin

Svjetski dan palijativne skrbi

6. rođendan Udruge

Svjetski dan bolesnika u OŠ Novi Marof prepun emocija uz slikovnicu “Bakina lokomotiva”

Nadom nošeni, emisija na Radio Mariji

Svjetski dan bolesnika

Božićna čestitka

Slikovnicom „Bakina lokomotiva“ olakšava se razgovor s djecom o bolestima

Palme iz samostana sv. Antuna Padovanskog

Sveta misa u kućnoj kapelici grofa Erdödyja

Simpozij u Novom Marofu: Sve je veća potreba za liječenjem kroničnih i palijativnih bolesnika