SRCE NEMA »RADNO VRIJEME« Kad se bolničko osoblje udruži

Osobe koje boluju od teških i neizlječivih bolesti i njihove obitelji često trebaju potporu drugih osoba da bi mogle obavljati svakodnevne aktivnosti i zadovoljavati osnovne životne potrebe te kvalitetnije živjeti. U zdravstvenom i socijalnom sustavu postoje brojna ograničenja koja onemogućavaju profesionalcima koji se brinu o bolesnicima pružanje kontinuirane skrbi koja im je potrebna, kao što je na primjer ograničenje duljine hospitalizacije i mogućnost daljnjega zbrinjavanja te smještaja teško oboljelih, problem kod otpusta – predaje bolesnika, nedostatak uslužnih servisa na terenu, nedostatak koordinacije raznih služba. Ograničenje hospitalizacije velik je problem jer u obiteljima se radi uglavnom o samcima ili staračkim domaćinstvima, kojima je pomoć itekako potrebna, a ne mogu je ostvariti. Uz to, prisutan je i problem neinformiranosti i needuciranosti obitelji, javnosti i stručne javnosti o palijativnim bolesnicima. Stoga je osnovana udruga za palijativnu pomoć »Srce« Novi Marof koja djeluje u krugu Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Opće bolnice Varaždin i kojoj su velikim djelom članovi djelatnici bolnice, kao i brojni suradnici i volonteri. U udruzi je registrirano 35 članova raznih profila (liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, socijalni radnik, psiholog, duhovnik, ekonomist – ljudi u mirovini i radnom odnosu). Među članovima je 21 volonter s volonterskim ugovorom i mnogo simpatizera koji daju podršku i pomažu.

Volonteri ne zauzimaju ničije profesionalno mjesto, oni upotpunjuju timski rad bolnice i vođeni altruizmom poklanjaju svoje slobodno vrijeme potrebitima. Oni prolaze odgovarajuću edukaciju i procjenu prije formalnoga započinjanja volonterskoga rada. Udruga »Srce« pruža potencijalnim volonterima odgovarajuću besplatnu edukaciju i trening sa stručnim predavačima i članovima palijativnoga tima, kao i koordinaciju, podršku i superviziju tijekom cijeloga razdoblja volontiranja, koja je nužna za održavanje kontinuiteta i kvalitete volontiranja. Među volonterima su i duhovnici koji svakodnevno obilaze bolesnike po pozivu, organiziraju mise u bolničkoj kapeli te molitve u vrijeme vjerskih blagdana. Tijekom korizme molitvena grupa zajedno s pacijentima molitvom od sobe do sobe upriliči križni put. Palijativnim pacijentima pri otpustu nužna su pomagala kao što su bolesnički kreveti, antidekubitalni madraci, invalidska kolica, toaletna kolica i slično. Stoga postoji i posudionica pomagala za bolesnike, kao i mogućnost dobrovoljnoga darovanja osobnoga pomagala posudionici ako obitelji pomagalo više nije potrebno. Udruga omogućava pružanje konkretne pomoći volonterskim obilascima oboljelih, savjetovanjima i psihosocijalnom podrškom u suradnji s nadležnim zdravstvenim ustanovama. Udruga nastoji senzibilizirati javnost i smanjiti stigmu bolnice u Novom Marofu kao nepoželjnoga mjesta jer u njoj se živi do zadnjega trenutka. Toj misiji pridonosi i vrlo dobra suradnja s lokalnom zajednicom, vrtićem te osnovnom i srednjom školom koje su uključene u zajedničke aktivnosti podrške i pažnje za najpotrebitije i najranjivije skupine.

Miljenka Šimec, predsjednica udruge za palijativnu pomoć »Srce«, Novi Marof

Preuzeto sa: https://www.glas-koncila.hr/srce-nema-radno-vrijeme-kad-se-bolnicko-osoblje-udruzi/