8. hrvatski simpozij Dia Transplant s međunarodnim sudjelovanjem

U Opatiji od 14.-17. listopada 2021. godine, članice Udruge”SRCE” Mateja Martan i Dijana Hereković sudjelovale su na 8. hrvatskom simpoziju o nadomještanju bubrežne funkcije s međunarodnim sudjelovanjem DiaTransplant. Posebnost ovog Simpozija bilo je obilježavanje 50. obljetnice prve transplantacije bubrega u Rijeci i Hrvatskoj koju je izvršio stručni tim tadašnje bolnice na Sušaku 30. siječnja 1971. pod vodstvom prof.dr.sc. Vinka Frančiškovića. Na Simpoziju je aktivno sudjelovalo 280 predavača sa temama iz područja kronične bubrežne bolesti, hemodijalize, peritonejske dijalize i transplantacije. I članice Udruge “SRCE” su aktivno sudjelovale sa predavanjem na temu hemodijalize sa radom pod naslovom “Utjecaj socioekonomskih faktora na zbrinjavanje bolesnika na hemodijalizi“. Na ovom Simpoziju čule su se novosti i preporuke za dobru medicinsku praksu , iznesena su mnogobrojna istraživanja i iskustva u cilju napretka nefrološke, urološke i drugih struka koje skrbe o bolesnicima sa završnim stadijem bubrežne bolesti.