Registarski broj: 05001884

Datum upisa: 11.07.2014

Naziv: Udruga za palijativnu pomoć “Srce” Novi Marof

Skraćeni naziv: Udruga “Srce” NM

Sjedište: Novi Marof, Varaždinska 18

Djelatnosti:

 • poticanje razvoja palijativne skrbi
 • pomoć palijativnim bolesnicima i njihovim obiteljima
 • ostvarivanje kontakata s pacijentima i njihovim obiteljima u suradnji s nadležnim zdravstvenim ustanovama
 • izmjena informacija i iskustava s članovima sličnih udruga u zemlji i inozemstvu
 • pružanje konkretne pomoći obiteljima i pacijentima kroz kućne posjete
 • volonterske obilaske
 • savjetovanje i psihološku podršku u suradnji s nadležnim zdravstvenim ustanovama
 • organiziranje kampanja radi senzibiliziranja javnosti o neophodnosti uvođenja palijativne skrbi
 • organiziranje tečajeva
 • savjetovanja i kongresa u svrhu kontinuirane izobrazbe članova
 • ostale zdravstvene djelatnosti.

Osobe:

 • Miljenka Šimec, mag.soc.rada – predsjednica
 • Kristina Matijašec, dipl.oec. – potpredsjednica
 • Silva Pap – tajnik
 • Jelena Medved – blagajnica
 • Dijana Hereković, bacc.med.techn.
 • Tatjana Jurkin Vnučec, dr.med.
 • fra Nikola Šantek
 • Emanuel Lacković, mag.psych.
 • Jadranka Golub, bacc.med.techn.

OIB: 27188813842